Аурикулопластика (корекция на ушната мида)

Оперативна процедура целяща корекция на деформацията на ушната мида, която е най-често вродена. Извършва се с местна или обща анестезия. Може да се извършва и амбулаторно.

Операцията е възможна след 6 годишна възраст, когато е оформен ушния хрущял. Извършва се пластика на ушния хрущял, с което се коригира наличния деформитет. До 30-тия ден след операцията се носи еластична лента. Белега остава скрит зад ухото.

При пациенти с неразвитие на ушния хрущял (агенезия) или частично неразвитие (микротия) или при травматични увреди се използват по-сложни оперативни техники за реконструкция.

Внимателно се запознайте с информираното съгласие, което ви дава допълнителна информация, относно процедурата и евентуалните рискове.