Хирургично отстраняване на кожни образувания и тумори

Процедура: На хирургично отстраняване подлежат различни кожни новообразувания. Най-често това са пигментни невуси - бенки разположени на открити места по лицето и тялото, с повишен риск от трансформация в злокачествени кожни тумори. При отстраняване на малки на площ формации, раната се зашива отвътре и остатъчния белег е с линейна форма. При по-големи образувания, често се налага прилагане на по-сложни пластични методи описани в рубриката „реконструктивни операции”.

Анестезия: Локална анестезия. Възможно е операцията да се извърши под обща анестезия при специфични локализации.

Здравно заведение: Операцията може да бъде извършена амбулаторно или в болнично здравно заведение при необходимост от обща анестезия.

Странични ефекти: Лек дискомфорт, болки, оток, кръвоносядания, отминаващи най-често до 1 седмица след операцията. Временно променена чувствителност на кожата около раната.

Рискове: Инфекция. Хематом.

Възстановяване: Най-често не се налага отсъствие от работното място.

Внимателно се запознайте с информираното съгласие, което ви дава допълнителна информация, относно процедурата и евентуалните рискове.