Лечение на трудно зарастващи рани

Лечението на този вид рани е било предизвикателство за лекарите още от древността. Причините за протрахираното зарастване на една рана са различни:

 • Неправилното лечение и неспазване правилата за асептика и антисептика.
 • Неподходящи превързочни материали и ненавременото им сменяне.
 • Големината на раната, нарушеното и кръвоснабдяване, инфекцията, липсата на тъкани, диабет и др. са фактори, които водят до протрахираното зарастване на раните.
 • При възрастни пациенти с придружаващи заболявания и особенно при залежаване се получават рани от увеличеното налягане. Най-често това са рани по седалището, на долните крайници (по петите и глезените). Това са изключително бавно зарастващи рани изискващи упорито лечение и много грижи.

1. Материали за локално лечение:

 • натурални превръзки
 • подсушаващи препарати-пудри и гелове
 • антисептични унгвенти-съдържащи хлорхесидин, йод
 • епителотонични препарати
 • иригиращи превръзки

2. Антисептични препарати съдържащи сребърни съставки:

 • сребърен нитрат
 • сребърен сулфадиазин
 • Acticoat

3. Биосинтетични комбинирани превръзки - Биобран

4. Специфични превръзки:

 • хидрогелови
 • хидроцелуларни
 • хидроколоидни

 5. Вакумни превръзки

6. Свободна кожна пластика

7. Несвободни и свободни ламба и др.

С това съвсем не се изчерпват средствата и методите за лечението на този вид рани.

Внимателно се запознайте с информираното съгласие, което ви дава допълнителна информация, относно процедурата и евентуалните рискове.