Реконструктивни операции

Процедура: Представляват оперативни методи за пренасяне на тъкани със запазено собствено кръвоснабдяване в област с тъканен дефицит. Извършват се при наличие на вродени или придобити дефекти и деформации в различните области на човешкото тяло. Пренасянето може да бъде от съседни области или от отдалечени зони на тялото. Целта на тези операции е да бъде възстановена целостта на телесните покривки, релефа на тялото, а в определени случаи да се възстанови и нарушена двигателна активност.

Анестезия: Най-често - обща. Възможно е провеждане на операцията под комбинирана - венозна и локална анестезия.

Здравно заведение: Операцията може да бъде извършена амбулаторно или с престой до 2 дни в болнично здравно заведение.

Странични ефекти: Временно изявяващи се дискомфорт, болки, оток, кръвонасядания. Временно или трайно променена чувствителност на кожата.

Рискове: Частична или цялостна некроза на пренасяните тъкани. Некроза на кожни участъци. Кръвоизлив. Инфекция.

Възстановяване: Пациентът може да се върне на работа след няколко дни до една седмица. Трябва да се избягват физически натоварвания в границите на 1 месец.

Внимателно се запознайте с информираното съгласие, което ви дава допълнителна информация, относно процедурата и евентуалните рискове.